Resultaten

1 Handig navigeren op kleur
Binnen de hele website geeft de donkerblauwe kleur aan dat die selectie actief is. Een helderblauwe kleur wil zeggen dat binnen de huidige selectie die optie ook toepasbaar is. Een lichtblauw veld wil zeggen dat die toepassing niet aansluit bij de keuzes die u al gemaakt hebt.

In dit voorbeeld is dus gekozen voor een begane grondvloer voor een grondgebonden woning. Bij de gekozen uitgangspunten kan de vloer ook worden toegepast voor appartement, kantoor, enzovoorts, maar niet voor de bestemming opslagruimte en parkeergarage.

De aangeboden productinformatie bestaat uit PDF-files. In tegenstelling tot Windows toont Android deze documenten standaard niet in een browser.Voor zover bekend is de browser van Firefox voor Android in combinatie met de add-on PDF-viewer (PDF-JS) de enige mogelijkheid om PDF-documenten in de browser te bekijken.

De knop alles toont alle vloertype die voldoen aan het filter. Indien u alle vloertypes wilt zien kies dan voor "Reset filter" rechtsboven.
Door nogmaals op een filterknop te drukken wordt de selectie ongedaan gemaakt.Middels "Reset filter" kunnen alle eerdere selectie ongedaan gemaakt worden.

Per filter is het mogelijk om meerdere opties aan te zetten, afhankelijk van het vloertype.Zo is het mogelijk om meerdere Rc waarden tegelijk te selecterenDe kleuren van de knoppen geven de status aan.

Deselecteren kan door nogmaals op een geselecteerd item te klikken

VBI stelt via STABU kosteloos Fabrikantgebonden Product Specificaties (FPS) voor alle productgroepen ter beschikking.
Via onderstaande hyperlink komt u direct bij onze FPS-en:
http://producten.bwbrd.nl/search.aspx?function=showfabrikant&value=VBI001

Op dit moment is VBI doende haar besteksteksten ook onder te brengen in de nieuwe Stabu Bouwbreed systematiek. Wij verwachten dat binnen enkele weken ook een dergelijk bestek voor u beschikbaar zal zijn.

In de codering van de geïsoleerde vloertypes staat de eerste letter voor de isolatiewaarde.
  • H = Rc 3,5
  • K = Rc 4,0
  • Q = Rc 5,0
  • T = Rc 6,5

Dit betreft het standaard assortiment van VBI.

Afhankelijk van de situatie, projectomvang en productiecapaciteit is het mogelijk om hogere isolatiewaardes te leveren. 
Vraagt u gerust naar de mogelijkheden voor uw project.


In het standaard assortiment van VBI lopen de isolatiewaardes veelal tot Rc 6,5. Afhankelijk van de situatie, projectomvang en productiecapaciteit is het mogelijk om hogere isolatiewaardes te leveren. Vraagt u gerust naar de mogelijkheden voor uw project.

Met de VloerSelector wordt geen rekening gehouden met sparingen, hiervoor kunt u gebruik maken van het ontwerpprogramma.
Sparingsmogelijkheden zijn opgenomen in de productdatabladen van het betreffende vloertype
Niet alle gegevens worden meegenomen, deze dienen gecontroleerd en daar waar nodig te worden aangepast.

Afhankelijk van het gekozen type vulelement kan de isolatiewaarde -achter de komma- variëren. Uit praktische overwegingen is gekozen het selectieveld te baseren op de gangbare stappen in isolatiewaarde. In de specificatie wordt de exacte Rc-waarde getoond.
Het kan theoretisch voorkomen dat uw vloer is opgebouwd uit elementen met verschillende isolatiewaardes; het element met de laagste isolatiewaarde is dan maatgevend voor de prestatie in de praktijk.