Resultaten

1 Handig navigeren op kleur
Binnen de hele website geeft de donkerblauwe kleur aan dat die selectie actief is. Een helderblauwe kleur wil zeggen dat binnen de huidige selectie die optie ook toepasbaar is. Een lichtblauw veld wil zeggen dat die toepassing niet aansluit bij de keuzes die u al gemaakt hebt.

In dit voorbeeld is dus gekozen voor een begane grondvloer voor een grondgebonden woning. Bij de gekozen uitgangspunten kan de vloer ook worden toegepast voor appartement, kantoor, enzovoorts, maar niet voor de bestemming opslagruimte en parkeergarage.

VBI houdt met de ontwikkeling van de website rekening met diverse browsers. De site is in ieder geval goed te bekijken als u een van de volgende browsers gebruikt:

 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Safari


De voorloper van het programma ‘VloerSpecificator’ was het programma ‘BestelSnel’.
Het programma ‘BestelSnel’ rekent op basis van oude uitgangspunten waardoor niet volgens de nu geldende NEN-EN ‘eurocode’ wordt gerekend. Om die reden adviseren wij u om de applicatie ‘BestelSnel’ niet meer te gebruiken en van uw computer te verwijderen.
Berekeningsgrondslagen PS-isolatievloer
 • NEN-EN 1990 [Grondslagen van het constructief ontwerp] 
 • NEN-EN 1991-1-1 [Belastingen op constructies] 
 • NEN-EN 1992-1-1 [Ontwerp en berekening van betonconstructies] 
 • NVN 6725 [Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd beton]

Uitgangspunten PS-renovatievloer Standaard:
Grondgebonden woning;
 • Gevolgklasse: CC1
 • Opgelegde belasting: 1,75 kN/m2 (klasse A)
 • Afwerking: 1,3 kN/m2
 • Verplaatsbare scheidingswanden: 1,2 kN/m2
 • Overige punt- en lijnlasten en stortbelasting: geen
Appartementen;
 • Gevolgklasse: CC2
 • Opgelegde belasting: 1,75 kN/m2 (klasse A)
 • Afwerking: 1,3 kN/m2
 • Verplaatsbare scheidingswanden: 1,2 kN/m2
 • Overige punt- en lijnlasten en stortbelasting: geen
Kantoor;
 • Gevolgklasse: CC2
 • Opgelegde belasting: 2,50 kN/m2 (klasse B)
 • Afwerking: 1,3 kN/m2
 • Verplaatsbare scheidingswanden: 0,5 kN/m2
 • Overige punt- en lijnlasten en stortbelasting: geen

Uitgangspunten PS-isolatievloer:
Grondgebonden woning;

 • Gevolgklasse: CC1
 • Opgelegde belasting: 1,75 kN/m2 (klasse A)
 • Afwerking: 1,3 kN/m2
 • Verplaatsbare scheidingswanden: 1,2 kN/m2
 • Overige punt- en lijnlasten en stortbelasting: geen
Appartementen;
 • Gevolgklasse: CC2
 • Opgelegde belasting: 1,75 kN/m2 (klasse A)
 • Afwerking: 1,3 kN/m2
 • Verplaatsbare scheidingswanden: 1,2 kN/m2
 • Overige punt- en lijnlasten en stortbelasting: geen
Kantoor;
 • Gevolgklasse: CC2
 • Opgelegde belasting: 2,50 kN/m2 (klasse B)
 • Afwerking: 1,3 kN/m2
 • Verplaatsbare scheidingswanden: 0,5 kN/m2
 • Overige punt- en lijnlasten en stortbelasting: geen

Berekeningsgrondslagen PS-renovatievloer Standaard:
 • NEN-EN 1990  [Grondslagen van het constructief ontwerp], incl. NB
 • NEN-EN 1991-1-1 [Belastingen op constructies], incl. NB
 • NEN-EN 1992-1-1 [Ontwerp en berekening van betonconstructies], incl. NB
 • NEN-EN 1993-1-1 [Ontwerp en berekening van staalconstructies] 
 • NEN-EN 1993-1-3 [Algemene regels - Aanvullende regels voor koudvervormde dunwandige profielen en platen] 
 • NEN-EN 1994-1-1 [Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies] 
 • NVN 6725 [Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd beton]
Berekeningsgrondslagen PS-renovatievloer Droog:
 • NEN-EN 1990  [Grondslagen van het constructief ontwerp], incl. NB
 • NEN-EN 1991-1-1 [Belastingen op constructies], incl. NB
 • NEN-EN 1993-1-1 [Ontwerp en berekening van staalconstructies]
 • NEN-EN 1993-1-3 [Algemene regels - Aanvullende regels voor koudvervormde dunwandige profielen en platen] 

Nee, hiervoor dient u 2 projecten aan te maken.

Nee, de ongeïsoleerde (steenachtige) combinatievloer is met deze software niet te berekenen.Neem voor ongeïsoleerde vloeren contact op met VBI. 

U kunt de bestellijst aanpassen en liggers en/of blokken toevoegen of verwijderen. Geef ons uw bevinding door en wij zullen het gebruiken om het programma verder te optimaliseren.

Een groot aantal bouwmaterialenhandelaren heeft deze VBI-vloeren in het assortiment.
Een dealeroverzicht vindt u via https://www.vbi.nl/content/praktische-informatie-ps-renovatievloer (kijk vervolgens in het rechterdeel onder ‘downloads’).
Of bel met VBI (+31 (0)26 379 79 70). 

Uitgangspunten PS-renovatievloer Droog:
Grondgebonden woning;
 • Gevolgklasse: CC1
 • Opgelegde belasting: 1,75 kN/m2 (klasse A)
 • Plaatmateriaal: 0,4 kN/m2
 • Verplaatsbare scheidingswanden: 0,5 kN/m2
 • Overige punt- en lijnlasten en stortbelasting: geen

Met dit programma kunt u de standaard isolatiewaarden selecteren.

Nee, wel is het mogelijk om hier een “losse” controleberekening te maken met een wand erop.

Ja, klik met de linker muisknop op een veld, houdt de button ingedrukt. Er verschijnt dan een kruis waarmee het veld naar boven of onder is te schuiven. 

Ja, mits de eigenschappen overeenkomen met de gevonden specificatie. 

Afhankelijk van het gekozen type vulelement kan de isolatiewaarde -achter de komma- variëren. Uit praktische overwegingen is gekozen het selectieveld te baseren op de gangbare stappen in isolatiewaarde. In de specificatie wordt de exacte Rc-waarde getoond.
Het kan theoretisch voorkomen dat uw vloer is opgebouwd uit elementen met verschillende isolatiewaardes; het element met de laagste isolatiewaarde is dan maatgevend voor de prestatie in de praktijk.
In de vorige versie was het mogelijk een legplan aan te maken en te downloaden zonder ingelogd te zijn. In de praktijk bleek dit minder handig dan het leek, omdat projectgegevens na het sluiten van de browser niet meer beschikbaar waren.
In de huidige versie moet daarom worden ingelogd alvorens gegevens te kunnen exporteren. Projectgegevens blijven hierdoor voor later gebruik beschikbaar in uw eigen projectomgeving.
Als u nog geen eigen account heeft, maak die dan snel aan en profiteer van alle voordelen van de vernieuwde tool.
Als u projecten opslaat binnen uw eigen omgeving (na inloggen) worden deze in beginsel gedurende minimaal een jaar na de laatste activiteit binnen het project voor u bewaard. Als langer dan een jaar geen activiteit binnen een account heeft plaatsgevonden behoudt VBI het recht om het account te sluiten.
Als u projecten aanmaakt zonder deze op te slaan in uw eigen omgeving (dus zonder inloggen) bewaren wij uit serviceoverwegingen de informatie nog enige dagen op onze server. Zodoende wordt dubbel werk voor u vermeden ingeval er tussentijds navraag bij een klant nodig is of er bijvoorbeeld een storing in het computernetwerk plaatsvindt.

Het is mogelijk om op deze website om een persoonlijk account aan te maken. Na inloggen kunt u de output van de geboden softwareprogramma’s opslaan en muteren. De informatie die u op deze wijze met ons deelt is in beginsel bedoeld voor uw eigen gebruiksgemak. Wij zullen enkel contact met u opnemen als zich belangrijke wijzigingen voordoen die voor u als accounthouder relevant zijn.

RVO houdt voor ISDE-subsidie aan dat het isolatiemateriaal tenminste een Rd-waarde van 3,5 [m2K/W] moet hebben. De Rc-waarde van 3,7 [m2K/W] van de PS Isolatievloer en de Rc-waarde 4,0 [m2K/W] van de PS Renovatievloer, zitten onder de subsidiegrens van Rd = 3,5 [m2K/W] en komen hierdoor niet voor subsidie in aanmerking.

Rc= is de thermische isolatie van de gehele vloer. Liggers inclusief vulelement en eventuele betonnen opstort of houten vloer.
Rd= is de thermische isolatie van alleen het isolatie vulblok (EPS)
De voor subsidie aanvragen benodigde meldcode kunt u terugvinden in de ISDE meldcodelijst isolatie.
Zie ook:
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/isolatiemaatregelen#bodem--of-vloerisolatie